2 MIN READ

एखादी गंभीर घटना एखाद्याच्या समोर घडल्याने तो माणूस पोस्ट ट्रायमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किंवा PTSD या मानसिक स्थितीत जाऊ शकतो. ज्या लोकांनी अशा दुर्घटना अनुभवल्या असतात त्यांना काही काळ ताण जाणवू शकतो तसेच घडलेल्या घटनेची वारंवार आठवण येऊ शकते. वेळेबरोबर या गोष्टी सुरळीत झाल्या पाहिजेत पण जर हेच विचार दिर्घकाळ येत राहिले आणि त्यामुळे तुमच्या दैनंदिन आयुष्यात व्यत्यय येऊ लागला असेल तर कदाचित तुम्हाला PTSD चा त्रास असू शकतो. खूप जास्त विचार करणे, तणावात राहणे आणि वाईट स्वप्न पडणे ही PTSD ची लक्षणे आहेत.

व्यक्ती-व्यक्ती नुसार लक्षणे बदलत असतात पण, सर्वांमध्ये एक साम्य असते ते म्हणजे चिंता आणि निराशा. PTSD असलेल्या वृद्ध रुग्णांची काळजी घेताना प्रेम आणि समजुतदारपणा असणे आवश्यक आहे.

PTSD ने ग्रस्त असलेल्या वृद्धांची काळजी घेताना तुम्ही खालील गोष्टी ध्यानात ठेवल्या पाहिजेत:

१. सोबत राहा: PTSD मुळे माणूस कुटुंब, मित्र आणि नातेवाईकांपासून दूर जाऊ लागतो. वयस्कर रुग्णांच्या सोबत त्यांची काळजी घेणारे कोणीतरी असले पाहिजे. तुम्ही त्यांना त्यांच्या कोशातून बाहेर येण्यास मदत केली पाहिजे जेणेकरून ते पुन्हा पहिल्यासारखे होतील. तुम्ही सोबत असल्यामुळे त्यांना मदत होईल आणि त्यांना एकटं वाटणार नाही.

२. सुरक्षित वातावरण तयार करा: त्यांच्या सोभोवातली एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करा. PTSD च्या रुग्णांना त्यांचा सोभोवताल नेहमीच धोकादायक वाटत असतो. आपल्या आजूबाजूचे वातावरण निर्धोक आहे याची जाणीव त्यांना होणे खूप आवश्यक आहे.

३. ऐका: दुर्घटनेबद्दल बोलल्यामुळे मन हलके होऊन बरे वाटू शकते, पण हे रुग्णाच्या इच्छेवर अवलंबुन असावे. नेहमी सोबत राहा आणि जोपर्यंत ते स्वतःहून बोलत नाहीत तोपर्यंत धीर धरा.

४. आठवण येऊ देऊ नका: दुर्घटनेसंबंधित जागा, तारीख, सुंगध, आवाज इत्यादींमुळे PTSD च्या रुग्णाला दुर्घटनेची आठवण येऊ शकते. अशा गोष्टी लक्षात येताच त्या टाळण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून त्यांना पुन्हा त्या घटनेची आठवण होणार नाही.

५. शांत राहा: खूप काळजी घेऊनही असे काहीतरी होईल ज्यामुळे त्यांच्या भावनांचा बांध फुटू शकतो. अशावेळी तुमचे शांत राहणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही दोघेही घाबरलात तर तुम्हा दोघांना शांत करणे कठीण जाईल. त्यामुळे अशा वेळी धीर सोडू नका.

६. डॉक्टरांची मदत घ्या: योग्य उपचाराने PTSD चा इलाज केला जाऊ शकतो. समस्या कितीही गंभीर असली तरी डॉक्टर थेरेपी आणि औषधांच्या मदतीने ती बरी करू शकतात. डॉक्टर योग्य तो उपचार देऊ शकतात फक्त रुग्णाने त्यांना साथ दिली पाहिजे तसेच तुम्ही पण जोपर्यंत रुग्ण बरा होत नाही त्याचासोबत राहिले पाहिजे, त्यांना साथ दिली पाहिजे.

PTSD च्या रुग्णांची काळजी घेणे कठीण वाटते पण त्याही पेक्षा जास्त त्रास रुग्णाला होत असतो. धीर सोडू नका, प्रेमाने काळजी घ्या आणि आजुबाजुचे वातावरण त्यांना सुरक्षित वाटेल असे रहा. तुमचे प्रेम, काळजी आणि डॉक्टरांचे मार्गदर्शन याने ते नक्कीच बरे होतील.

Ask a question regarding पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर असलेल्या वृद्धांची काळजी कशी घ्यावी

An account for you will be created and a confirmation link will be sent to you with the password.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here