fbpx

चालणे: सुरुवातीला सपाट पृष्ठभागावरुन चालण्याचा प्रयत्न करा. अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात दिवसभरात ५०० मीटर अंतर चाला व हळूहळू हे अंतर वाढवत न्या.चालण्यामुळे तुमचे पाय मोकळे होतील व संपूर्ण शरीर मजबूत होईल. तुम्हाला चालण्याची सवय झाल्यानंतर नियमित काही मिनीटे मध्यम वेगाने व...
1. बद्ध कोनासन या आसनाच्या करण्याच्या पद्धतीवरून त्याचे नाव बद्धकोनासन ठेवले गेले आहे. यात दोन्ही पावले ही जांघेजवळ दुमडली जातात आणि त्यांना हातांनी घट्ट धरून ठेवले जाते, जणू काही त्यांना एका विशिष्ठ कोनामध्ये बांधून ठेवले आहे. याचे फुलपाखरासारखे आसन असे...

HOT STORIES