fbpx

भारताचा टीबीशी म्हणजेच क्षयरोगाशी १९६२ सालापासून लढा चालू आहे. क्षयरोगाच्या रुग्णांपैकी १४ टक्के प्रमाण हे ज्येष्ठ नागरीकांचे आहे. त्यातील ४७ टक्के नवीन रुग्ण आहेत ज्यांच्या थुंकीची नुकतीच तपासणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरीकांमध्ये या उपचारांना उत्तर देण्याची प्रतिक्रिया थोडी कमी...

HOT STORIES